Америка в пророчеството

Изучаване на Библейските пророчества

Можем ли да открием Америка в Библейските пророчества?
Да - Америка, най-великата страна в света - е описана в ключово библейско пророчество за края на времето. Този сайт ще ви помогне в изследването на Библията, за да откриете удивителната истина за Америка и нейната бъдеща роля в световните събития..


Островът на свободата
Първите пилигримиХристияните преселници, които първи избягаха в Америка, търсеха убежище от кралското потисничество и нетърпимостта на свещениците, и бяха твърдо решени да установят едно правителство, което стои върху широката основа на гражданската и религиозна свобода. Декларацията за независимостта утвърди великата истина, че „всички хора са създадени равни” и заяви неотменното право на „живот, свобода и щастие”. Конституцията гарантира на хората правото на самоуправление и че избраните от народния вот представители ще спазват закона.
На всеки човек беше признато правото да изповядва вярата, продиктувана от собствената му съвест. станаха Основни принципи на нацията станаха републиканските и протестантски убеждения. Тези принципи са тайната за мощта и просперитета на държавата. Потъпкваните християни от цял свят обърнаха погледа си към тази страна с интерес и надежда. Милиони потърсиха нейните брегове и Съединените Щати станаха една от най-мощните нации в света.

Америка днес
Малцина днес знаят, че принципите и духа, заложен в Конституцията на САЩ са първопричината за този голям успех. А първоизточникът на тези принципи е небесен - свободата на съвестта и себепожервователната любов са атрибути на Божия характер.

За Исус Христос е пророкувано, че Той е избран от Бог, за да „благовествува на на кротките, . . да превърже сърцесъкрушените, да прогласи освобождение на пленниците, . . . и да отвори затвора за тези, които са вързани” (Исая 61:1).

Историята потвърждава, че Бог е използвал тази велика нация, за да извърши всичко според Неговата воля. Но какво да кажем за бъдещето на Съединените Щати? Фокусът на този сайт е ролята на САЩ в последните събития на световната история.

Включете се в Безплатните Библейски изследвания още днес!

(Поканваме Ви да отделите време и да прочетете тези лекции колкото е възможно по-скоро. След това ще разберете ясно заглавията от новините днес, и по специално тези от рода на „Отделяне на църквата от държавата”. Ще разберете защо Конституцията на САЩ е атакувана. Ще осъзнаете повече от всеки друг път, че времето на света, в който живеем, изтича и какво бихте могли да направите, за да бъдете готови за внезапните промени, които ще настъпят скоро.)


When will the World End? - Visit EndoftheWorldProphecy.com


Америка, супер силата в пророчеството
-Вечната любов
-Верни и истинни
-Мрачното Средновековие
-Защитник на истината
-Бреговете на свободата
-Нова светлина в Новия свят
-Голямото религиозно пробуждане
-Разочарованието
-Време на изследване
-Падна великият Вавилон!
-Поклонете се на Създателя
-Антихрист 666
-Америка в пророчеството
-Белегът на звяра
-Подготовка за изпитанията
-Поглед в архива
-Защо депресия, смърт и болести?
-Война на световете
-Живот след смъртта
-Духовете на Ню Ейдж
-Америка говори
-Предстоящият конфликт
-Единствената защита
-Последното предупреждение
-Времето на скръбта
-Спасени!
-Пълно разрушение
-Вечен мир

Моля посетете сайта отново! Скоро ще добавим още статии по тази тема.
Други източници за по-нататъшно изучаване

       Българският адвентен портал

       ЗОВ-МЕДИЯ