Learn the truth about death!
The Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and He has the keys of hell and death.
Истината за смъртта | Безсмъртна душа | История | Смъртоносни измами | Въпроси и отговори | Ресурси | Контакти | Начало
Истината за смърттаНа първо място как сме дошли тук?


"И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа." Битие 2:7.


Отговор: В началото Бог ни направи от пръст


Какво се случва, когато човек умре?


"и се върне пръстта в земята, както е била, и духът се върне при Бога, Който го е дал." (Еклесиаст 12:7).


Отговор: : Тялото отново се превръща в пръст, а духът се връща при Бога, Който го е дал. Духът на всеки човек, който умира - независимо дали праведен или грешен - при смъртта му се връща при Бога.Какво представлява "духът", който се връща при Бога при смъртта?


Тялото, отделено от духа /"дъха"/, е мъртво." (Яков 2:26).
"докато диханието ми е в мен и Духът Божий /"дъхът, който Бог му дава," / - в ноздрите ми." (Йов 27:3).Отговор: Духът, който се връща при Бога при смъртта е дъхът на живота. Никъде в цялото Божие Слово "духът" няма живот, мъдрост или чувства, след като човек умре. Той е "дъхът на живота" и нищо повече.


Какво е душата?


"И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа." (Битие 2:7).


Отговор: Душата е живият човек. Душата винаги е комбинация от две неща: тяло плюс дихание. Душата не може да съществува, ако тялото и диханието не са съчетани. Божието Слово учи, че ние сме души.Душите умират ли?


"Душата, която греши, тя ще умре." (Езекил 18:20).
"Всяка жива твар в морето умря." (Откровение 16:3).

Отговор: Според Божието Слово, душите умират! Ние сме души, а душите умират. Човекът е смъртен (Йов 4:17). Само Бог е безсмъртен (1 Тимотей 6:15, 16). Идеята за неумиращата, безсмъртната душа противоречи на Библията, която учи, че душите са предразположени да умират.


Добрите хора отиват ли в небето, когато умрат?


"Всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат." ( Йоан 5: 28, 29).
"Давид ... и умря, и бе погребан, и гробът му е при нас до този ден." "Защото Давид не се е възнесъл на небесата." (Деяния 2:29, 34).
"Ако очаквам преизподнята за мое жилище." (Йов 17:13).


Отговор: Не, хората не отиват нито в небето, нито в ада след смъртта си. Те отиват в гробовете си да дочакат деня на възкресението.


Колко знае или разбира човек след смъртта?


"Защото живите поне знаят, че ще умрат; а мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. Също и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо, което става под слънцето." "Защото няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш." (Еклесиаст 9:5, 6, 10).
"Мъртвите не хвалят Господа." (Псалми 115:17).


Огговор: Бог казва, че мъртвите не знаят абсолютно нищо!Но не могат ли мъртвите да общуват с живите и не знаят ли какво правят живите?


"Така човек ляга и не става вече; докато небесата не преминат, те няма да се събудят и няма да станат от съня си." "Синовете му достигат до почитание, а той не знае; и са свалени, а той не забелязва това за тях." ( Йов 14:12, 21).

"Нито ще имат вече някога дял в нещо, което става под слънцето." ( Еклесиаст 9:6).Отговор: Не, мъртвите не могат да контактуват с живите, нито знаят какво правят живите. Те са мъртви. Техните мисли са загинали. (Псалми 146:4).Исус нарече безсъзнателното състояние на мъртвите "сън" в Йоан 11:11-14. Колко ще спят те?


"Така човек ляга и не става вече; докато небесата не преминат." (Йов 14:12).
"А Господният ден ще дойде ... когато небето ще премине с бучене." (2 Петрово 3:10).

Отговор: Мъртвите ще спят до великият ден на Господа в края на света. В смъртта, хората са в пълно безсъзнание за действия или знание от всякакъв род.


Какво ще се случи с праведните мъртви при второто идване на Христос?


"Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му." (Откровение 22:12).
"Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас ... и мъртвите в Христос ще възкръснат ... и така ще бъдем винаги с Господа." (1 Солунци 4:16, 17).
"Всички ще се изменим, в един миг, докато трепне око, ... и мъртвите ще възкръснат нетленни. ... Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се облече в безсмъртие." (1 Коринтяни 15:51-53).

Отговор: Те ще бъдат възнаградени. Ще бъдат вдигнати, облечени в безсмъртни тела и грабнати да посрещнат Господа във въздуха. Възкресението няма да има смисъл, ако хората се вземат в небето при смъртта си.


Праведните хора, които оживеят при възкресението, ще умрат ли отново?


"Онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, ... И не могат вече да умрат." (Лука 20:35, 36).
"Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина." (Откровение 21:4).

Отговор: Не! Смърт, жалеене, плач и трагедия няма вече да влязат в новото Божие царство.


 
  ^Горе

1 На първо място как сме дошли тук?

2 Какво се случва, когато човек умре?

3 Какво представлява "духът", който се връща при Бога при смъртта?

4 Какво е душата?

5 Душите умират ли?

6 Добрите хора отиват ли в небето, когато умрат?

7 Колко знае или разбира човек след смъртта?

8 Но не могат ли мъртвите да общуват с живите и не знаят ли какво правят живите?

9 Исус нарече безсъзнателното състояние на мъртвите "сън" в Йоан 11:11-14. Колко ще спят те?

10 Какво ще се случи с праведните мъртви при второто идване на Христос?

11 Праведните хора, които оживеят при възкресението, ще умрат ли отново?
   ...Полагам пред вас пътя на живота и пътя на смъртта Кажи на приятел за този сайт
The Truth About Death Website: Everything you wanted to know about death but were afraid to ask...

Copyright © 2007. All rights reserved.