Америка в пророчеството

Изучаване на Библейските пророчества

Източници за по-нататъшно изучаване:
Борбата между доброто и злото е започнала дълго преди зората на човешката история. Омраза, болести, насилие и смърт са последиците от този конфликт и всички ние сме засегнати. Трябва да знаем отговорите на следните важни въпроси:

* Защо Бог допуска страданието?
*  Някой ден религиозните и политическите съюзи ще заплашат ли свободата ни?
* Каква роля играе Америка в Библейските пророчества?
* Кой е терористът над всички терористи? И какъв е "белегът" му?
* Как ще бъде победено злото най-накрая?

Отговорите на тези и на много други въпроси можете да намерите в следната книга:

Великата борба ВЕЛИКАТА БОРБА
Елън Уайт, 448 стр.
Формат: 165x235
ISBN 954-719-004-0
Цена: 9.90 лв.
Издателство "Нов живот"
повече
"Свободата и страха, справедливостта и жестокостта са били неразделна част от войната и ние знаем, че не е в естеството на Бога да е там."

         - Джордж В. Буш

президентски адрес до конгреса 9/20/2001